พิธีบันทึกข้อตกลง MOU โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา

🚩วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีบันทึกข้อตกลง MOU โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดหนองคาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมโครงการดังนี้ ได้แก่
1.โรงเรียนบ้านเชียงอาด
2.โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1
3.โรงเรียนบ้านแบง
🎗โดย นายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า จังหวัดหนองคาย

Loading