สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมงานฌาปนกิจศพ คุณยายบุญตา ภูสงัด มารดานางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2