สพป.หนองคาย เขต 2 นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566

🚩วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอุดมสิน คำมุงคุณ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายสมพงษ์ ปราบศัตรู คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นายคำล้วน วงษ์สิม ประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาชุมช้างบ้านผือ นางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์
และนางสิรินาถ ทองคำ ศึกษานิเทศก์ นิเทศเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ของโรงเรียนในเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษานาหนังประกอบด้วย
โรงเรียนบ้านนาหนัง, โรงเรียนบ้านหนองหอย, โรงเรียนบ้านดงสระพัง, โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ โรงเรียนบ้านกุดแกลบและโรงเรียนบ้านแป้น

Loading