การคัดเลือกฯร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566

🚩วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร🚩
นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายสุระศักดิ์ เพียสุระ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะกรรมการคัดเลือกฯร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกครูเพื่อเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2566 โดยมีครูส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก 4 ระดับ ดังนี้
1️⃣.ระดับปฐมวัย ผู้ที่ส่งผลงาน นางสาวชมนภัส ผ่องปัญญา ครูโรงเรียนบ้านผือ
2️⃣.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้ที่ส่งผลงาน นางอุไรวรรณ อุดมการณ์เกษตร ครูโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
3️⃣.ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้ที่ส่งผลงาน นางสาวนรินญา กิวิลา ครูโรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี
4️⃣.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้ที่ส่งผลงาน นางสาวกนกพร ผลจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านผือ