การตรวจสอบความเสียหายของสำนักงานเขตพืนที่ฯ ร่วมการตรวจสอบความเสียหายของ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุ

🚩วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางอิสรีย์ ปิติฤทธิ์ รก.ผอ.กลุ่มอำนวยการ นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายของสำนักงานเขตพืนที่ฯ ร่วมการตรวจสอบความเสียหายของ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง ที่ประสบวาตภัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 ได้เกิดฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง ซึ่งเป็นเหตุให้อาคารเรียนแบบ สปช. 015/29 จำนวน 4 ห้อง ได้รับความเสียหาย
🎗 พร้อมนี้ นางสาวปัญจศีล ภูสงัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้กำชับ และเน้นย้ำแนวทางในการป้องกันและแนวทางการการเสนอของบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน ณ โรงเรียนเวทีราษฎร์บำรุง อำเภอเฝ้าไร่