โครงการนิเทศแบบบูณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2562​ เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เดินทางร่วมเป็นวิทยากร ใน”โครงการนิเทศแบบบูณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา” ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมพองหนีบ เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
โครงการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 และมีนายศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประธานฯ และผู้จัดโครงการนี้
ในการนี้ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรบรรยาย และเสวนาในหัวข้อ “การนิเทศภายในโรงเรียนยุคใหม่ หัวใจห้องเรียนคุณภาพ”