สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการ กตปน. ครั้งที่ 6/2562

เช้าวันนี้ (24 ก.ค. 2562) เวลา 09.30​ น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 6/2562​ ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อประชุมวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ของ สพป.หนองคาย เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น