สพป.หรองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับดร.วิรุฬ เตชะไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง ณ หอประชุมโรงเรียนเตชะไพบูลย์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมคณะ นายถาวร พิมพ์นนท์ ผอ.โรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 คณะผู้บริหารเครือข่ายฯ รัตนวาปึ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมต้อนรับดร.วิรุฬ เตชะไพบูลย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลัง และผู้ก่อตั้งโรงเรียนเตชะไพบูลย์ พร้อมคณะ ที่เดินทางเพื่อออกเยี่ยมโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 เพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเตชะไพบูลย์ 1 อ.รัตนวาปี จ. หนองคาย