สพป.หนองคาย เขต 2 ศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนบ้านสาวแล อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมา ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 20 คน เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนปลอดขยะต้นแบบจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนบ้านสาวแล อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย เพื่อศึกษาแนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ให้เป็นโรงเรียนปลอดขยะตามนโยบายการจัดการขยะในสถานศึกษา สู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน และต่อยอดสู่การเป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) ระดับประเทศต่อไป