สพป.หนองคาย เขต ๒ ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต ๒ มอบหมายให้นางสาวฉวี ราชบุรี ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
โดยมีนายนายถาวร สังขะมาน นายอำเภอโพนพิสัย ประธานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ชาวอำเภอโพนพิสัย ร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย