สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 07.30 น.  ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้คณะผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 30/2562 “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2