สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ครั้งที่ 7/2562  ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมือง  จ.หนองคาย

วันที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น.  ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 7/2562 ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อ.เมือง  จ.หนองคาย เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ตามนโบายและกิจกรรมต่างๆ ที่ทางจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการ

โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ประธานฯ และกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองคายร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย