การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567

🚩วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช🚩
🎗นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานการประชุมฯพร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วยศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2567 เพื่อแจ้งข้อราชการ และกิจกรรมต่างที่จะดำเนินการในห้วงเวลานี้
🎗ทั้งนี้ นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ได้แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 8 ท่าน