สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2562

วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 31/2562 “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” เพื่อรับนโยบาย และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ สพฐ. ได้กำหนดไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน