การแสดงผลงานและนวัตกรรมนักศึกษา (Open House 2019) ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เดินทางเป็นประธานเปิดโครงการแสดงผลงานและนวัตกรรมนักศึกษา (Open House 2019) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 
โครงการ Open House 2019 จัดทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษา ได้แสดงกิจกรรมและผลงานนวัตกรรมของตนเอง โดยมีนานไกรสร พิมพ์ประชา ผอ.รร.บ้านแบง ครูและนักเรียน ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ได้แก่ รร.บ้านนาเพียงใหญ่ รร.บ้านบัว รร.บ้านแบง และรร.บ้านนายาง ร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย
พร้อมกันนี้ ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้เดินชมนิทรรศการ ผลงานและนวัตกรรมของนักศึกษา และกล่าวชื่นชม ผลงานที่นักศึกษาได้ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี