การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และประธานกรรมการเขตตรวจราชการที่ 10 ในนามผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2562 ณ ที่ห้องประชุมลุ่มภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู