สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาประจำเดือนสิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานฯ พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำผู้อำนวยการกลุ่มฯ ศึกษานิเทศก์ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การบริหารงานบุคคล ระบบการช่วยเหลือนักเรียน การบริหารงานงบประมาณ และด้านวิชาการ เป็นต้น พร้อมมอบนโยบายในการร่วมกันปฎิบ้ติให้มีประสิทธิภาพและให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการเรียน และการช่วยเหลือจากโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา