การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี พ.ศ.2561

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และประธานกรรมการเขตตรวจราชการที่ 10 ซึ่งได้ทำหน้าที่กรรมการอำนวยการกลางประจำสนามสอบ ภาค ค. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร โดยโปร่งใส และยุติธรรมที่สุด บรรยายกาศที่มีผู้เข้าสอบ ภาค ค. ที่ตื่นเต้นและความกดดัน เพราะเป็นการสอบครั้งสำคัญในชีวิต เป็นเป้าหมายที่คาดหวังอย่างยิ่งของทุกๆท่านที่เข้าสอบในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม