สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ด้านการกีฬา ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการสถนาศึกษา ในสังกัด ร่วมต้อนรับนายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ด้านการกีฬา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดอบรมฯ จำนวน 100,000 บาท
การอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ ด้านการกีฬา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาครู ผู้ฝึกสอนกีฬา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป มีความรู้เรื่องกฎ และกติกาในการตัดสินกีฬา
2.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอนกีฬา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ทราบรายละเอียด และวิธีปฏิบัติในการตัดสินกีฬา
3.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอนกีฬา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถตัดสินกีฬา ได้อย่างมีมาตรฐาน
และมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมอบรม จำนวน 280 คน และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตอุดรธานี