สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

วันที่ 15 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสนธยา บุตรสาระ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ และนายอภิศร ทิพย์เสนา ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องปฎิบัติการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ สพป.หนองคาย เขต 2