สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมคณะครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ พระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2  ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์  ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2  มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.นิตติยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมคณะครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ของโรงเรียนในสังกัด  พร้อมรับฟังนโยบายในการปฏิบัติงาน  ภายใต้หลักการนำ “ศีลธรรมนำวิชา”ขับเคลื่อน NAGA Model สู่การปฏิบัติ” มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตน  และเป็นครูในศตวรรตที่ 21 และนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น