สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ทุกวันจันทร์

วันจันทร์ ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต
ในการนี้นายอำนวย ทิพย์กำจร ยังได้มอบนโยบายในการลด งด ใช้ถุงพลาสติกในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยรณรงค์ให้บุคลากร ในสังกัด หันมาใช้ถุงผ้า พกแก้วน้ำ ขวดน้ำแบบพกพาของตนเอง ให้มากขึ้นทั้งนี้เพื่อการลดขยะและลดภัยทางสิ่งแวดล้อมให้ดีมากยิ่งขึ้น