สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 34/2562 ประจำวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562

วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 34/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน