สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่คุณภาพการศึกษาตามแนวทางครั้งที่ 5 ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนางภัทราวดี แก้วจันทร์ ศึกษานิเทศก์ คณะศึกษานิเทศก์ และนายอภิศร ทิพย์เสนา ผอ.รร.บ้านโนนสวรรค์ ร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับการประเมิน PISA ในระดับเขตพื้นที่คุณภาพการศึกษาตามแนวทางครั้งที่ 5 ของกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สพป.หนองคาย เขต 2