สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมทั้งร่วมปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ประจำปี พ.ศ. 2567

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.20 น. นายประเจน ปาประลิต ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายพัชระ งามชัด รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายบัณฑิต เดชขันธ์ รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางวันทิวา มูลสาร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี พร้อมทั้งร่วมปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 12 คน ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2