สพป.หนองคาย เขต 2 จัดการอบรม “โครงการ การประชุมปฏิบัติการ การอบรมขยายผล Boot Camp สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ “

วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ประธานในพิธีเปิดการอบรม “โครงการ การประชุมปฏิบัติการ การอบรมขยายผล Boot Camp สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ” ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 โดยมีนางจุฬภรณ์ จันชารีตำแหน่ง ศึกษานิทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงฯ มีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 85 คน ร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงศ์ในการอบรม คือ
1. เพื่ออบรม ขยายผล การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Boot Camp สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
2. เพื่อส่งเสริม พัฒนา และประยกดิ์ใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
3. เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษมีแนวทางที่หลากหลายในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ