การประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตทั่วประเทศ

วันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ในการประชุมสัมมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี