สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับชมรายการ รายการ พุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 35/2562 ประจำวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 35/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
นายอำนวย ทิพย์กำจร ได้มอบนโยบายในการลดขยะ ในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยรณรงค์ให้ทุกคนหันมาใช้ถุงผ้า แก้วน้ำ และปิ่นโตของตนเองมากขึ้น