สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในการโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อทดสอบทักษะทางศิลปหัตถกรรมฯ

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เครือข่ายฯ จุมพล เดินทางให้กำลังใจคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายจุมพล ในการแข่งขันโครงการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อทดสอบทักษะทางศิลปหัตถกรรมและ เทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย