ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมผอ.เขต ทั่วประเทศ พร้อมรับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม ผลการประกวด “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ

วันที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 รับนโยบายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน สร้างความเข้าใจร่วมกัน และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติจริง จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
และในช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 รับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม ผลการประกวด “ก.ต.ป.น. ต้นแบบ” ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ในการประชุมสัมมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฏร์ธานี