สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกิจกรรมเข้าแถว ทุกวันจันทร์ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.หนองคาย เขต 2

วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากรทางการศึกษา สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมกันเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญาณตนเขตสุจริต เพื่อแสดงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และตระหนักถึงความสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความมีวินัยของข้าราชการ
ในการนี้นายอำนวย ทิพย์กำจร ยังได้มอบนโยบาย ให้ทุกวันพุธเป็น “วันปลดขยะ” ของ สพป.หนองคาย เขต 2 โดยให้บุคลากร ในสังกัด หันมาใช้ถุงผ้า พกแก้วน้ำ ขวดน้ำแบบพกพาของตนเอง เพื่อการลด งด ใช้ถุงพลาสติกในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ