สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลฯ ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา สพป.หนองคาย เขต 2

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมสุนทรธรรมธาดา สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะผู้บริหารกลุ่มงานฯ ศึกษานิเทศก์และบุคลากรทางการศึกษา ในในสังกัด นำคณะครูธุรการ และภารโรง ร่วมรับฟังการประชุมทางไกล เรื่องเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับฟังนโยบายแผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาฯ , การช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทภัย, การจัดสรรงบประมาณสำหรับครูธุรการและนักการภารโรง, การปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ. และการเกษียณอายุราชการ ปี 2562