สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2562

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2562 ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้บุคลากรทุกท่านได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ