รมว.ศธ.จี้ทุกหน่วยงานบริหารจัดการงบประมาณปี’63 เน้นการทำงานร่วมกันภายใต้ ‘ทีมกระทรวงศึกษาธิการ’

(2 ตุลาคม 62 ) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ครั้งที่ 1/2562 ที่ห้องราชวัลลภ โดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารฝ่ายการเมือง และผู้บริหารส่วนราชการทุกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการติดตามงานและข้อมูลเรื่องสำคัญที่ได้ดำเนินการในช่วงระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงวางแผนการทำงานในอนาคต เนื่องจากขณะนี้ ศธ.มีผู้บริหารสูงสุดครบทุกหน่วยงานแล้ว จึงมาหารือกันถึงแนวทางการทำงานให้มีความเข้าใจตรงกันชัดเจนระหว่าง รมว.ศึกษาธิการ, รมช.ศึกษาธิการทั้ง 2 ท่าน กับผู้บริหาร ศธ.

กำชับการใช้จ่าย “รัดเข็มขัดงบประมาณ ศธ.”

ทั้งนี้ ได้กำชับเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ โดยขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการ “รัดเข็มขัดงบประมาณ ศธ.” ใน 4 เรื่องที่สำคัญ “งด-ลด-ยกเลิก-ทบทวน” ดังนี้

งด การศึกษาดูงานต่างประเทศ 1 ปี
ลด การจัดประชุมสัมมนาที่ใหญ่โต เพราะสามารถทดแทนได้ด้วยเทคโนโลยี
ยกเลิก การจัดงานที่มีค่าใช้จ่ายสูง หรืองานลักษณะอีเว้นท์ (Event)
ทบทวน งบประมาณที่ซ้ำซ้อน โดยเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยี นำระบบเทคโนโลยีของทุกหน่วยงานเข้ามาอยู่ส่วนกลางเพื่อง่ายต่อการบริหารจัดการข้อมูลไม่ให้เกิดความทับซ้อนกัน ทำให้ข้อมูลมีความเป็นเอกภาพ

ชูนโยบายการทำงาน “ทีมกระทรวงศึกษาธิการ”

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า ต้องการผลักดันการทำงานให้เป็นทีมเดียวกัน เลิกแบ่งเป็นแท่ง ลดพิธีรีตองต่าง ๆ ให้มีความเรียบง่าย โดยขอให้การทำงานเป็นทีมเดียวกัน คือ “ทีมกระทรวงศึกษาธิการ”

นอกจากนี้ ได้มอบให้ไปพิจารณา “การควบรวม” การทำงานที่อาจมีความทับซ้อนในแต่ละแท่ง ให้ทำงานด้วยมีความเอกภาพ เชื่อมงานกัน หรือสามารถใช้บุคลากรที่น้อยลงกว่านี้ได้ เช่น งานฝ่ายต่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยี กฎหมาย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งไม่กระทบต่ออัตรากำลังเดิม หรือสิทธิ์ที่มีอยู่ โดยมอบปลัด ศธ.ดำเนินการในส่วนกลางเป็นลำดับแรก และภูมิภาคตามลำดับ

ให้ความสำคัญการบริหารจัดการข้อมูล 1 เดือนต้องเสร็จ

การบริหารจัดการข้อมูล เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทุกหน่วยงานใน ศธ.ต้องร่วมบูรณาการทำงานให้เสร็จสิ้นภายใน 1 เดือน* ใน 5 เรื่องที่สำคัญ คือ

  • โรงเรียน*
  • พิกัดโรงเรียน
  • ผู้ปกครอง
  • จำนวนนักเรียนแยกรายชั้นเรียน
  • จำนวนครูวิชาหลัก/วิชาถนัด/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

วางเป้าสื่อสารกับครู-นักเรียน ลดความเหลื่อมล้ำด้วย Digital Technology

ศธ.ต้องการให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะห้องคอมพิวเตอร์หรือห้องใดห้องเดียวเท่านั้น โดยขอให้พิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤษภาคม 2563 หรือก่อนเปิดภาคเรียน นอกจากนี้ ควรวางระบบให้ครูสามารถใช้ปริมาณข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มากพอจะสื่อสารได้ตลอดเวลา

สิ่งที่เน้นไปยังนักเรียนและครูทั่วประเทศดังกล่าว จะช่วยให้ ศธ.สามารถสื่อสารร่วมกันได้ อันจะส่งผลให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน เข้าถึงแหล่งข้อมูลการศึกษาจาก ศธ.ได้โดยตรง ซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการแจ้งให้ทุกส่วนราชการใน ศธ. รับทราบถึงแนวทางการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งจะเน้นการบริหารงบประมาณภายในของ ศธ.ให้มีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงนานาชาติ ที่ต้องการเข้ามาสนับสนุน ให้ได้เห็นความตั้งใจของเรา หาก ศธ.สามารถบูรณาการงบประมาณในกระทรวงได้ ความมั่นใจในการร่วมมือกันก็จะเพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ศธ. ในภาคเช้าทุกวันพุธแรกของเดือน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานให้เกิดความต่อเนื่อง เป็นการทำงานเชิงบูรณาการตามนโยบายรัฐบาล โดยเราทุกคนจะเป็นเฟืองที่มีขนาดใกล้เคียงกัน และเป็นเฟืองที่หมุนไปด้วยกัน.

ขอบคุณข้อมูลจาก

อิชยา กัปปา, ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่, ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า (Video) / ถ่ายภาพ
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / เรียบเรียง

Loading