สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่  42/2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะคณะผู้อำนวยการกลุ่มฯ และศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 2 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่  42/2562 ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้มอบนโยบายในการเตรียมความการออกติเทศติดตามฯ โรงเรียน ให้ครบทุกๆ ด้าน และการจัดสรรงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น