การประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 31 ต.ค. 2562​ เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย                       นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 คณะผู้อำนวยการกลุ่ม/หนุ่ม และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้ง 11 เครือข่าย สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุมพิจารณาเกลี่ยอัตรากำลัง พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ทั้งนี้เพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลและเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ