การประชุม สกสค. จ.หนองคาย ครั้งที่ 10 / 2562

*วันนี้ 31 ต.ค. 2562*​ เวลา 13.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมการประชุม        คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดหนองคาย ครั้งที่ 10 / 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. จ.หนองคาย เพื่อแจ้งผลการดำเนินงาน นโบายการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา และกิจกรรมต่างๆ ของ สกสค. จ.หนองคาย ที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น      โดยมีนายจรูญ มะลาดวง ผอ.สำนักงาน สกสค. จ.หนองคาย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้