ต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งในสังกัด

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้กล่าวเเสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งทุกท่าน พร้อมมอบนโยบาย ในการปฏิบัติหน้าที่ และดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับหลัก ศีลธรรมนำวิชา ขับเคลื่อนด้วย NAGA Model เป้าหมาย คนสำราญงานสำเร็จ

https://www.facebook.com/nongkhai2/posts/2552597454767748