ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ITA Online 2561

วันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วยนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และศึกษานิเทศก์ทุกคน ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพม.เขต 21 เพื่อศึกษาดูงานเรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ประจำปี พ.ศ. 2561​ ได้คะแนนร้อยละเฉลี่ย 91.53 อยู่ในระดับ สูงมาก

https://www.facebook.com/nongkhai2/posts/2552620541432106