สพป. หนองคาย เขต 2 ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระครูภาวนาธรรมโฆสิต รก.เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะบุคลากรทางการศึกษาร่วมสนทนาธรรมและ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระครูภาวนาธรรมโฆสิต รก.เจ้าคณะอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อความเป็น     สิริมงคลกับบุคลากรและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 2