สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นตัวแทนมอบป้ายสัญลักษณ์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 เป็นตัวแทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ นางกัญญาณัฐ ผาระสิทธิ์ ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ประเภทศึกษานิเทศน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค 10 และเป็นตัวแทนมอบป้ายสัญลักษณ์ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 23 โรงเรียนที่ผ่านการประเมิน