สพป.หนองคาย เขต 2 ประชุมคณะกรรมการฯ เรื่องการเฝ้าระวังเหตุและความประพฤตินักเรียน เทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิสัยสรเดช ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมด้วย นายนพดล เสนาอาจ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการฯ เรื่องการเฝ้าระวังเหตุและความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเทศกาลวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ เพื่อรักษาความปลอดภัยและความประพฤตินักเรียนในสังกัด ที่มีความเสี่ยงและการตระหนักในสถานการณ์ความปลอดภัยของเด็กนักเรียนในหลายๆ กรณี เช่น ความรุนแรง การตั้งครรภ์ไม่พร้อม อุบัติเหตุ