การทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว (1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรธรรมธาดา ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวนิตยา ตาตินิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ชี้แจงนโยบายการบริหารอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และการจัดทำสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว (1 ตุลาคม 2562 -30 กันยายน 2563) โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นพนักงานราชการ จำนวน 46 อัตรา และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 161 อัตรา