สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมทำบุญถวายกองกฐิน ประจำปี 2562 ณ วัดมณีโคตร

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 พร้อมคณะร่วมทำบุญถวายกองกฐิน ประจำปี 2562 จำนวน 3 กอง แด่พระครูสุธรรมรัตนาภรณ์ วิ. เจ้าคณะตำบลจุมพล เขต 1 เจ้าอาวาสวัดมณีโคตร ณ วัดมณีโคตร อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย เพื่อเป็นทุนในการดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์รอบบริเวณวัด ตามวัตฤประสงค์ของวัตต่อไป