การประเมินผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น ณ หอประชุมพิสัยสรเดช สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 ผอ.กลุ่ม/ศึกษานิเทศก์ และประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2562 ประเภทศึกษานิเทศน์ และให้กำลังใจในการประเมินฯ ของ นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  สังกัด สพป.หนองคาย เขต 2