สพป.หนองคาย เขต 2 รับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น.ณ ห้องพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และนายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2562
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ได้มอบนโยบาย เพื่อสร้างความเข้าใจในการนำนโยบาย ขับเคลื่อนการปฏิบัติ มุ่งสู่คุณภาพการศึกษา จากการเข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนตราดตระการคุณ จ.ตราด