สพป.หนองคาย เขต 2 รับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2562

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 และคณะคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 45/2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2 เพื่อรับฟังนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน