การประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ 9/2562

เช้าวันนี้ (20 พ.ย. 2562) เวลา 09.30 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นางรำเพย ทินกระโทก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ และคณะคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา(ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 9/ 2562 ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การนิเทศแบบบูรณาการ และการสอบ O-Net ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพสูงสุด