สพป.หนองคาย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ” ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ” ปีงบประมาณ 2563 โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบาย แนวทางทิศทางการบริหารสู่ความสำเร็จตามเป้าประสงค์เพื่อให้สอดคล้องนโยบาย สพฐ. สู่เขตพื้นที่การศึกษาเขตตรวจราชการที่ 10          เขตตรวจราชการที่ 11 และ เขตตรวจราชการที่ 12 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

Loading