สพป.หนองคาย เขต 2 ร่วมรับฟังรายการข่าวพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 47/2562

วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุมพระสุริยะวงศ์ สพป.หนองคาย เขต 2
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 มอบหมายให้นายอำนวย ทิพย์กำจร รอง ผอ.สพป.หนองคาย เขต 2 นำคณะผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ รับชมรายการพุธเช้า ข่าว โรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2562 เพื่อรับฟังนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆ ที่สพฐ. และผลการดำเนินงานของโรงเรียนทั่วประเทศได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว